EN

Seminaria

Seminaria RECOURSE są projektem własnym Katedry Geografii Ekonomicznej, będącym kontynuacją działalności Centrum Doskonałości RECOURSE (Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development). Odbywają się nieregularnie w środy między 13:00 a 15:00 w sali B-214 Instytutu Geografii i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. O każdym wydarzeniu informujemy na facebooku, zaś od niedawna staramy się również umieszczać nagrania wystąpień na vimeo. Najbliższe seminaria:

22 marca 2017 r.
dr Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii
Narzekanie na miasto. Od niezadowolenia mieszkańców do aktywizmu miejskiego

17 maja 2017 r.
prof. James W. Scott, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej
East-West Divisions as an Imaginary of European Crisis

31 maja 2017 r.
dr Dorota Celińska-Janowicz, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Lokalny potencjał adaptacyjny i metodologia jego pomiaru

28 czerwca 2017 r.
prof. Katarzyna Kajdanek, dr Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
(Nie)dokończony proces i potrzeba tożsamości jako narracja kultury. Społeczne konteksty uczestnictwa w megawydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w przestrzeni Wrocławia
Koordynatorką seminariów RECOURSE w roku akademickim 2016/2017 jest dr Maja Grabkowska.

Z pełną listą ponad 120 prelegentów i prelegentek seminariów (od 2004 roku!) można zapoznać się w tym miejscu.